References

Our teams are experienced and are specially trained for the most demanding and urgent situations where experience, knowledge, and professionalism are essential, and we use state-of-the-art medical equipment.

Contact us with confidence.

Sanitet d.o.o. is a company that started its operations at the end of 2013, but has extensive professional experience in performing medical transport.

Sanitet d.o.o. je firma koja. sa svojim radom započela krajem 2013. godine.

ali iza sebe ima golemo profesionalno iskustvo. u obavljanju sanitetskog prijevoza. Naše su ekipe iskusne te su posebno obučene za najzahtjevnija. i najhitnija stanja u kojima je bitno iskustvo, znanje i profesionalnost. a koristimo najmoderniju medicinsku opremu.

Sanitet d.o.o. je firma koja sa svojim radom započela krajem 2013. godine. ali iza sebe ima golemo profesionalno. iskustvo u obavljanju sanitetskog prijevoza.

Sanitet d.o.o. je firma koja sa svojim radom. započela krajem 2013. godine ali iza sebe. ima golemo profesionalno iskustvo u obavljanju sanitetskog prijevoza.

Sanitet d.o.o. je firma koja sa svojim. radom započela krajem 2013.. Godine ali iza sebe ima golemo. profesionalno iskustvo u obavljanju sanitetskog prijevoza.

Sanitet d.o.o. je firma koja sa. svojim radom započela krajem 2013. godin. e ali iza sebe. ima golemo profesionalno iskustvo u obavljanju sanitetskog prijevoza.

Sanitet d.o.o. je firma koja. sa svojim radom započela krajem. 2013. godine ali iza sebe ima golemo profesionalno iskustvo.

u obavljanju sanitetskog prijevoza. Naše su ekipe iskusne te. su posebno obučene za najzahtjevnija i najhitnija stanja u kojima. je bitno iskustvo, znanje i profesionalnost. koristimo najmoderniju medicinsku opremu.

Our teams are experienced and are specially trained for the most demanding and urgent situations where experience, knowledge, and professionalism are essential, and we use state-of-the-art medical equipment.

usluge plaćanja

Your satisfaction is our success.

SERVICE 24/7

Vidikovac 84,
44 250 Petrinja

Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost tvrtke Sanitet d.o.o.